BLI Hidrobotanikai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata a fotoautotróf organizmusok széleskörű vizsgálata. Ezek során az osztály vizsgálja a fitoplankton, a fitobentosz és perifiton állományok faji összetételének és dinamikájának tér- és időbeli változásait, az állományok produkcióját és annak függését abiotikus és biotikus tényezőktől, a mikrobiális élőlény-együttesek struktúráját és működését. Az osztály fenntartása alatt van egy alga törzsgyűjteményt (Algal Culture Tihany =ACT), amelyben a Balaton tömeges és jellemző cianobaktériumai (pikocianobaktériumok, N-kötő fonalas cianobaktériumok, stb.), kova- és zöldalgái mellett megtalálhatók más sekély tavakból izolált törzsek is. Rendszeresen műholdas távérzékeléssel vizsgálja a Balaton vízminőségét.

Az osztály tanulmányozza a magasabbrendű vízi növények szerepét a sekély tavak ökoszisztémájában, az elterjedésüket befolyásoló abiotikus és biotikus tényezőket. Vizsgálja a növények genetikai, morfológiai, élettani változatosságát, ezekre alapozva spektrális és LIDAR távérzékeléses és térinformatikai módszerek felhasználásával, vegetáció-térképezéssel és indexeléssel modellezi a parti zóna ökoszisztéma szolgáltatásait.

Az osztály kutatja a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor). Meghatározza a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgálja azok felvételének sebességét. Vizsgálja az algák légköri nitrogén kötését, a vízben és üledékben folyó az ammónium újratermelődést és denitrifikációt. Kutatja a vízben oldott szerves(humin)anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.

Osztály(csoport)vezető: 
Munkatársak: 
Boros Emil, PhD, tudományos munkatárs
Horváth Hajnalka, szüneteltetett munkaviszony
Pálffy Károly, tudományos munkatárs
Tóth Viktor, tudományos főmunkatárs
Tugyi Nóra, tudományos segédmunkatárs
Vörös Lajos, kutató professzor emeritus
Zlinszky András, tudományos munkatárs

6