MTA ÖK a sajtóban, médiában

Az MTA ÖK kutatóinak, rendezvényeinek és eredményeinek megjelenése a sajtóban vagy más médiában.

2016-11-30 Békés Megyei Hírlap
Túravezetés a Csanádi pusztákon

A másik terepi túrán az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport tagjai vettek részt. Őket a mocsárlegeltetés érdekelte. *Cs. I. - Békés Megyei Hírlap (2. oldal)

2016-11-30 ÚJBUDAI MOZAIK - ÚJBUDA TV

Az ÚJBUDA TV az ÚJBUDAI MOZAIK című műsorban tudósított az MTA Duna-kutató Intézetében tartott Oknyomozó Ökológia című tudomány népszerűsítő rendezvényről. A műsorban interjút adott Engloner Attila intézetigazgató és Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra, tudományos segédmunkatárs, kommunikációs felelős is.

2016-11-24 ujbuda.hu

A Magyar Tudomány Ünnepén tartottak nyílt napot a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Központjának Duna-kutató Intézetében a Karolina úton. Az érdeklődők előadásokon, filmvetítéseken informálódhattak a központban zajló tudományos munkáról, megnézték a laborokat, a berendezéseket, interaktív foglalkozásokon pedig az oknyomozó ökológusok világába is betekinthettek.
Az MTA Ökológiai Központjának nyílt napjára több kerületi iskola diákjai is ellátogattak. Az eseményen megismerhették a Duna élővilágát, a kutatás módszereit, halhattak a tisztuló folyóban újra megjelenő kérészekről, a Duna virágzásáról, és megtudhatták milyen gazdag élővilág képes kifejlődni egy két hétig létező, városi pocsolyában.
Az MTA Duna-kutató Intézetének igazgatója, Engloner Attila elmondta, a nyílt napokon nem csak az intézet tevékenységét, működését, laborjait, berendezéseit akarják megmutatni, de bíznak abban, hogy a jövő kutatói, ökológusai az itt szerzett élmények alapján választják ezt a pályát.

D. B. S.

2016-11-24 turistamagazin.hu

A méhekről, az ugróvillásokról, az invazív rákokról, a dunavirágokról, folyóink, erdeink ökológiájáról tudhattak meg sok új információt azok, akik ellátogattak a Magyar Tudomány Ünnepén az MTA Duna-kutató Intézetébe.
Szinte már kellemetlenül éreztem magam néhány perccel azt követően, hogy beléptem a Karolina út 29-ben tartott nyílt napra, mert egyszerre csinos és okos, felkészült, ifjú tudóshölgyek, doktoranduszok vittek egyik laborból a másikba. Zavarodottságomon csak az segített, hogy láttam, ez a jól szervezett kíséret és a nagyon kedves fogadtatás nemcsak nekem, újságírónak járt ezen a napon a Duna-kutató Intézetben, hanem mindenkinek, aki érdeklődőként eljött a rendezvényre.....

2016-11-22 innoportal.hu

Összesen öt akadémiai kutatóközpont is található azok között a konzorciumok között, amelyek összesen mintegy 28 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el az NKFI Alapból - számolt be az eredményekről honlapján a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). A támogatott 26 konzorciumi projektjavaslat közül az MTA Természettudományi Kutatóközpont négy, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont kettő-kettő, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, valamint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont pedig egy-egy kidolgozásában vett részt.
Az MTA kutatóközpontjainak részvételével támogatást elnyert konzorciumok és témák:
.....
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont; Országos Közegészségügyi Központ; Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont; Smaragd GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer-alapanyagok minőségére
......
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ; Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont; Optimal Optik Optikai, Elektronikai és Finommechanikai Tervező és Fejlesztő Kft.; Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása...

2016-11-21 Fizikai Szemle

Füstöss László a Fizikai szemlében írt könyvismertetést Horváth Gábor, Farkas Alexandra, Kriska György: A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai című kötetéről.
...Maga a könyv sem tökéletes, csak nagyon jó. Rendkívül sok mindenről szól magas színvonalon, közérthetően....

Füstöss László (2016) Fizikai Szemle 2016/11. szám pp. 395-397

2016-11-21 Természet Világa

Radnóti Katalin írt könyvismertetést Horváth Gábor, Farkas Alexandra, Kriska György: A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai című kötetéről a Természet Világa, 2016/11. szám pp. 528. oldalán.

2016-11-17 Új Dunántúli Napló
Kínából is jött vendég a Botanikus Kertbe

A közelmúltban egy tanulmányút keretében az egyetem Botanikus Kertjébe látogatott Guan Kaiyun, a kínai Turpan Akadémiai Botanikus Kert igazgatója és két munkatársa. Kísérőjük volt Kósa Géza, az MTA Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert dendrológus osztályvezetője, akinek több évtizedes kapcsolata van a kínai kollégákkal. A pécsi kertre azért esett a választás, mert jelenleg ez a "legextrémebben" mediterrán kert, s itt tudtak a kínai kutatók olyan növényeket is megnézni a szabadban, amelyek a hazai gyűjteményekben máshol legfeljebb csak üvegházakban találhatók meg.
(Új Dunántúli Napló (11. oldal))

2016-11-16 Új Dunántúli Napló
Kínából is jött vendég a Botanikus Kertbe

A közelmúltban egy tanulmányút keretében az egyetem Botanikus Kertjébe látogatott Guan Kaiyun, a kínai Turpan Akadémiai Botanikus Kert igazgatója és két munkatársa. Kísérőjük volt Kósa Géza, az MTA Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert dendrológus osztályvezetője, akinek több évtizedes kapcsolata van a kínai kollégákkal. A pécsi kertre azért esett a választás, mert jelenleg ez a "legextrémebben" mediterrán kert, s itt tudtak a kínai kutatók olyan növényeket is megnézni a szabadban, amelyek a hazai gyűjteményekben máshol legfeljebb csak üvegházakban találhatók meg.

2016-11-15 mta.hu

Kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért tizenöten vehettek át elismerést Török Ádámtól, az MTA főtitkárától.
...A Magyar Tudományos Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Török Ádám Főtitkári Elismerésben részesítette:
...Bajusz Tamást, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének telephelyvezetőjét a kutatómunka feltételeinek biztosítása és a Nemzeti Botanikus Kert világszínvonalú gyűjteményének fenntartása érdekében példamutató szorgalommal és igényességgel végzett munkájáért;

2016-11-14 929szentmihaly.hu

Vácrátótra indultunk, hogy felfedezhessük az ország egyik legszebb, 2017-ben 190. évét ünneplő romantikus tájképi kertjét.
2016. november 12-én, szombat reggel 9-kor találkoztunk Újpest–Városkapunál, hogy együtt vehessük célba Vácrátótot. Buszunk jól vette a kanyarokat, és megérkezve, a Kert bejáratánál már várt bennünket Varga Magdolna, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont munkatársa. Ő volt ugyanis a kerti szakvezetőnk, aki izgalmas magyarázatokkal körbesétált velünk a területen...

2016-11-10 magyaridok.hu

Csak a szuperszámítógépes kapacitás korlátozza, hogy mennyire részletes meteorológiai és hidrológiai modelleket tudunk alkalmazni a Balaton sajátos légköri cirkulációjának és vízmozgásának jellemzésére - hangzott el a MTA Víztudományi program első eredményeit bemutató konferencián. "A program a tudományos élet számára régi adósságot törleszt a víztudományi oktatás és kutatás fellendítésével, a kapott eredmények azonban legtöbbször egyúttal közvetlen társadalmi jelentőséggel is bírnak" - érvelt a kezdeményezés mellett Lovász László, az MTA elnöke.

2016-11-09 hirado.hu

Több vizsgálat szerint kifejezetten káros volt - mondta elVitál Zoltán, a MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet tudományos segédmunkatársa. - Mivel nem hozott okozott látványos javulást a vízminőségben, többet nem is hoztak belőle. Hivatalosan utoljára 33 évvel ezelőtt telepítettek a Balatonba busát. - A szakirodalom szerint maximum 20 évig élhet, viszont a becslések alapján a Balaton halmennyiségének 20-30 százalékát súlyra ma is ez a hal teszi ki.

2016-11-07 MTV

Címkék: Lukács András, Levegő Munkacsoport, Dr. Szlávik János, Szent László Kórház, Antal Alexa, WWF Magyarország, Horváth Ferenc, Bocskai Halászati Kft., Vitál Zoltán, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Szilágyi Zsolt, Takács Tibor, VADEX Mezőföldi Zrt. [T:9] - MTV (11.07-10:34 (hossza: 22 perc))

Vitál Zoltán az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet munkatársa a balatoni busa állományról beszélt: a Balatonba történt korábbi betelepítésnek nem volt kimutatható kedvező hatása a vízminőségre viszont táplálék konkurrenciát jelent az őshonos halivadékok számára. A környező halastavak jelentik a balatoni busaállomány fő utánpótlását.

2016-11-05 mta.hu, greenfo.hu

Csak a szuperszámítógépes kapacitás korlátozza azt, hogy mennyire részletes meteorológiai és a hidrológiai modelleket tudunk alkalmazni a Balaton sajátos légköri cirkulációjának és vízmozgásának jellemzésére – hangzott el többek között a MTA Víztudományi Program első eredményeit bemutató konferencián, amelyet a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tartottak. A programot a hazai víztudományi kutatások nemzetközi élvonalba emelése, a kutatások hálózatba szervezése végett indította el tavaszi közgyűlésén az Akadémia.
....A víztudományi program alapját több pillér adja. Egyik a nemzetközi egyezmények teljesítésének feladata – például az EU Víz Keretirányelvének célja a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése. Nemzeti szinten a Kvassay Jenő nemzeti vízstratégiai terv fogalmazza meg a fő irányokat és célokat, kiemelve, hogy a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően szabad a vízügyi beavatkozásokat megtenni – mondta el a programról Báldi András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója és Józsa János, az MTA levelező tagja. Más – nem vízügyi – szakpolitikáknál világosan ki lehetett mutatni, hogy a kutatásokon alapuló, illetve folyamatosan nyomon követett és szükség esetén finomhangolt beavatkozások jártak eredménnyel, azaz az adófizetők pénzét így használták fel hatékonyan. Az MTA Nemzeti Víztudományi Programjának első célja egy olyan interdiszciplináris kutatási terv összeállítása, amely megvalósulása esetén biztosíthatja a szükséges tudást a fenntartható vízgazdálkodáshoz, kiterjedve a teljes hidrológiai ciklusra, azaz a légköri, felszíni és felszín alatti vizekre, az élővilágukra, és a társadalmi-gazdasági szerepükre – ismertették az előadók a program lényegét.....
mta.hu

A Balaton környezetvédelmi sikertörténet greenfo.hu

2016-11-05 welovebalaton.hu, magyarhirlap.hu, euroastra.hu, gondola.hu, bestfm.hu

Csak a szuperszámítógépes kapacitás korlátozza azt, hogy mennyire részletes meteorológiai és a hidrológiai modelleket tudunk alkalmazni a Balaton sajátos légköri cirkulációjának és vízmozgásának jellemzésére - hangzott el az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Víztudományi Program első eredményeit bemutató konferencián. Elengedhetetlen, hogy új fejezetet nyissunk a magyar víztudományi kutatásban - hangoztatta pénteken Budapesten Lovász László. LÁZIN MIKLÓS ANDRÁS - Magyar Hírlap (14. oldal)
A Balaton környezetvédelmi sikertörténet - bemutatták az MTA vízprogramjának első eredményeit euroastra.hu

A Balaton környezetvédelmi sikertörténet hirbalaton.hu

A Balaton egy környezetvédelmi sikertörténet welovebalaton.hu

Lovász László megújítaná a víztudományi kutatást gondola.hu

Lovász László: Új fejezetet kell nyitni a magyar víztudományi kutatásban magyarhirlap.hu

Új fejezet kezdődik a magyar víztudományi kutatásban bestfm.hu

A víztudományi kutatásban új fejezet megnyitását sürgeti Lovász László (11.04-13:34 (hossza: 30 mp)) InfoRádió]

2016-11-05 Magyar Hírlap, euroastra.hu, hirbalaton.hu, welovebalaton.hu, több más médium

Csak a szuperszámítógépes kapacitás korlátozza azt, hogy mennyire részletes meteorológiai és a hidrológiai modelleket tudunk alkalmazni a Balaton sajátos légköri cirkulációjának és vízmozgásának jellemzésére - hangzott el az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Víztudományi Program első eredményeit bemutató konferencián. Elengedhetetlen, hogy új fejezetet nyissunk a magyar víztudományi kutatásban - hangoztatta pénteken Budapesten Lovász László. *LÁZIN MIKLÓS ANDRÁS - Magyar Hírlap (14. oldal)

[A Balaton környezetvédelmi sikertörténet - bemutatták az MTA vízprogramjának első eredményeit (11.05) euroastra.hu]

[A Balaton környezetvédelmi sikertörténet (11.05) greenfo.hu]

[A Balaton környezetvédelmi sikertörténet (11.05) hirbalaton.hu]

["A Balaton egy környezetvédelmi sikertörténet" (11.04) welovebalaton.hu]

[Lovász László megújítaná a víztudományi kutatást (11.04) gondola.hu]

[Lovász László: Új fejezetet kell nyitni a magyar víztudományi kutatásban (11.04) magyarhirlap.hu]

[Új fejezet kezdődik a magyar víztudományi kutatásban (11.04) bestfm.hu]

[A víztudományi kutatásban új fejezet megnyitását sürgeti Lovász László (11.04-13:34 (hossza: 30 mp)) InfoRádió]

[Lovász László új fejezet megnyitását sürgeti a magyar víztudományi kutatásban (11.04-13:14 (hossza: 13 mp)) InfoRádió]

2016-11-04 Óbuda Újság
Auchan támogatás a Keve utcai iskolának

Önkéntes napot szerveznek és csatlakoznak az önkormányzat "Takarítsuk ki Óbudát!" elnevezésű programjához, illetve a Vácrátóti Botanikus Kertet látogatják meg, ahol nagyon fontos témanapot tartanak a gyerekekkel - tudtuk meg az iskola igazgatójától. - Óbuda Újság (11.04 - 7. oldal)

2016-11-04 donorsforum.hu

Auchan támogatás a Keve utcai iskolának - ...Önkéntes napot szerveznek és csatlakoznak az önkormányzat "Takarítsuk ki Óbudát!" elnevezésű programjához, illetve a Vácrátóti Botanikus Kertet látogatják meg, ahol nagyon fontos témanapot tartanak a gyerekekkel - tudtuk meg az iskola igazgatójától. [T:1] - Óbuda Újság (11.04 - 7. oldal)
...

2016-11-03 kerteszetesszoleszet.hu

A kertészkedésbe bevont növények sorsa attól függ, hogy milyen a felhasználó értékelése és szándéka velük. A növények értéke viszonylag egyértelműen látható, ezért néha rejtélyes, miért nem kapják meg méltó helyüket. Ilyen „félreértelmezett” növény többek között az amerikai sárgafa, ami kiváló tulajdonságai mellett sem vált hazánkban elterjedt dísznövénnyé...
Írta: Kósa Géza

Oldalak

Kapcsolódó oldalak: