Kutatók

Név Kutatási téma
Balogh Csilla
csoportvezető
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Battonyai Izabella
tudományos munkatárs
Bíró Péter
kutató professzor
hidrobiológia, halak, Balaton
Boros Emil, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
ökológia, limnológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Czeglédi István
tudományos segédmunkatárs
Halegyüttesek, természetvédelem, ökológia
Erős Tibor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Horváth Hajnalka
tudományos munkatárs
fitoplankton, cianobaktériumok, N-forgalom
Kovács Attila
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Maász Gábor, Pharm. D.
tudományos munkatárs
Neurokémia, Neuropeptidek, Proteomika, Tömegspektrometria
Menczelesz Noémi
tudományos segédmunkatárs
Pálffy Károly
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
Dr. Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, biológiai online monitoring
Somogyi Boglárka, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
limnológia, algológia, pikofitoplankton
Specziár András
tudományos főmunkatárs
Halökológia, halak tápláléka, természetes vízi halgazdálkodás
Szivák Ildikó
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Péter
tudományos munkatárs
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, bakterioplankton, produkció
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, elektrofiziológia, farmakológia, azonosított neuronok, neurotranszmitter receptorok, neurotoxikológia, cianobakteriális neurotoxinok
Vitál Zoltán
tudományos segédmunkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria
Vörös Lajos
kutató professzor emeritus
Zlinszky András
tudományos munkatárs
távérzékelés, szocio-hidrológia, természetvédelmi biológia, LIDAR, történelmi térképek, Natura 2000
Zrínyi Zita
tudományos segédmunkatárs
Nemi hormonok, emriológia, reprodukció, neurobiológia