ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Terresztris ökoszisztémák közösségi ökológiai, populációbiológiai, taxonómiai és természetvédelmi biológiai kutatása.

Közösségek ökoszisztéma szolgáltatásainak vizsgálata: pollináció, biológiai kontroll, lebontás. Növények és gombák taxonómiai, kemotaxonómiai és hatóanyag produkcióra irányuló vizsgálata. A vegetáció földrajzi léptékű vizsgálata és modellezése, társulási szabályok feltárása növényi tulajdonságok alapján. Természetes erdődinamikai folyamatok, valamint az erdőkezelés erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásának vizsgálata. Gyepek és parlagok működésének, mintázatainak és szerkezetének kutatása. A hagyományos ökológiai tudás tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos kutatása a Kárpát-medencében. Degradált élőhelyek helyreállításának kutatása a hagyományos használatra és a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva. A klímaváltozás és a tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásainak vizsgálata a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Osztály(csoport)vezető: 
Munkatársak: 
Arany Ildikó, tudományos segédmunkatárs
Biró Bernadett, tudományos segédmunkatárs
Biró Marianna, tudományos munkatárs
Czúcz Bálint, tudományos munkatárs
Kalóczkai Ágnes, tudományos segédmunkatárs
Szabó Gábor, tudományos segédmunkatárs
Zimmermann Zita, tudományos segédmunkatárs

1

Kövendi-Jakó Anna, PhD hallgató (külsős)
Lepesi Nikolett, PhD hallgató (külsős)

3

Blik Patrik, asszisztens
Palotás Brigitta, asszisztens