BLI Kémiai Ökológiai és Neurobiológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A Kémiai-ökológiai és Neurobiológiai Témacsoport kutatási programjának feladata a gerinctelen állatokban lezajló kemoszenzoros folyamatok, kölcsönhatások, illetve a környezetből származó kémiai ingerek feldolgozásának elemzése, és ezen mechanizmusok szerepének feltárása a különböző viselkedési formák kialakításában és az adaptációban. Mindezek végső soron az állat-növény illetve környezet-állat kölcsönhatások kémiai-ökológia aspektusainak megismerését célozzák. Vizsgálataink során elemezzük a különböző növényi és állati eredetű kémiai ingerek hatásait, illetve azok idegi feldolgozását szárazföldi és vízi gerinctelenek élettani folyamataival és magatartásformáival kapcsolatban. Vizsgáljuk mindenekelőtt a puhatestűek szenzo-motoros szignalizációs folyamatait, különös tekintettel kemoszenzoros eseményekre és a velük kapcsolatos táplálkozási és mozgásformákra, mint a viselkedés két alapvető formájára, melyekben végső soron az állatok egyes környezeti kihívásokra adandó adaptív válaszai megnyilvánulnak. Kutatásaink célja továbbá a különböző magatartásformák mögött meghúzódó központi és perifériás folyamatok illetve interneuronális események általános törvényszerűségeinek feltárása, mindenekelőtt a membránok receptor és ioncsatorna expressziója és az intracelluláris szignalizáció szintjén. Vizsgálatainkat komplex metodikai megközelítéssel, a funkcionális-neuroanatómia, a mikroelektrofiziológia, a fiziológia (bioassay), a biokémiai-farmakológia és a molekuláris-biológia módszereinek széleskörű alkalmazásával végezzük. A kísérletek célállatai egyes gastropoda fajok (tüdőscsigák; éticsiga, Helix pomatia és nagy mocsári csiga; Lymnaea stagnalis), melyek évtizedek óta az összehasonlító neurobiológiai, neuroetológiai kutatások modelljeinek tekinthetők. Emellett új objektumok bevonásával, mint a Balatonban élő, invazív zebrakagyló egyes alfajai (Dreissena polymorpha, Dreissena bugensis) a palettát kiszélesítjük. Kutatásainkat a következő fő témakörökben fogjuk folytatni. i) Kemoszenzoros információk központi és perifériás feldolgozásának celluláris alapjai illetve a rendszerben bekövetkező lehetséges változások követése kon- és interspecifikus kémiai kommunkáció során. ii) A körrnyezet (kémiai) ingereire válaszoló perifériás végrehajtó (motoros) egységek szerveződése, különös tekintettel transzmitter receptorok expressziójával kapcsolatos változásokra. iii) Intracelluláris szignalizációs változások nyomon követése faj (egyed)-környezet kölcsönhatások során, különös tekintettel a különböző kémiai ingerek által peptid-protein profil változásokra. iv) Neuronhálózatok, azonosított neuronok és az általuk felépített szabályozó rendszerek funkcionális-morfológiai és kémiai-neuroanatómiai szerveződése; v) Neuroembriológiai vizsgálatok különös tekintettel a gangliogenezis, a kémiai specificitás és az intercelluláris kapcsolatok kialakulására (szinaptogenezis), a receptor molekulák megjelenésére, továbbá egyes felnőttkori magatartásformák kialakulására kontrol és manipulált kémiai környezetben.