BLI Környezet-toxikológiai kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

Kutatásaink célja a környezetünkben előforduló, potenciálisan egészségkárosító anyagok hatásmechanizmusainak vizsgálata az alábbi tematika szerint.

1. Felszíni vizek antropogén eredetű nehézfém, policiklikus aromás szénhidrogén, valamint poliklórozott bifenil szennyezettségének meghatározása. A kutatómunka hatékony módszerek alkalmazását és továbbfejlesztését foglalja magában, melyek a szennyező források azonosítását, hatásmechanizmusát, valamint kockázati becslését teszik lehetővé.

2. Antropogén és "természetes" környezetszennyező anyagok (pl. cianobakteriális eredetű toxinok) akkumulációjának, dózisfüggésének, valamint toxicitási mechanizmusának azonosítása elsősorban vízi gerinces és gerinctelen modell szervezetek valamint azonosított sejttenyészetek alkalmazásával.

2.1. Környezetszennyező anyagok idegrendszeri hatásmechanizmusának megállapítása a neuronális szerveződés egyes szintjein előidézett változások feltárásával. Viselkedési és reflex érzékenységi vizsgálatokat követően a kifejtett hatások közvetlen kimutatása az érintett idegrendszeri elemek (individuális idegsejtek, azonosított neuronális kapcsolatok, idegsejt- membrán) működésének megváltozásában, neurotranszmitterek szintjének alakulásában elsősorban biokémiai, morfológiai és elektrofiziológiai mérési módszerek alkalmazásával.

2.2. In vitro toxikológiai módszerek alkalmazása különböző sejtvonalakon. Környezetszennyező anyagok, köztük cianobakteriális eredetű toxinok (mikrocisztin, cilindrospermopszin) hatásainak vizsgálata a sejtciklus szabályozására, a kromatin kondenzálódásra, a sejthalál folyamatára, jelátviteli utak kaszkád-reakcióira és a citoszkeleton szerkezetére.