BLI Kísérletes Állattani Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Rövid ismertetés, leírás ... (részletesebben a kutatócsoportoknál)

Munkatársak: 
Elekes Károly, az MTA Doktora, kutató professzor emeritus
Felpécziné Farkas Anna, tudományos főmunkatárs
Győri János, PhD, tudományos főmunkatárs
Horváth Réka, tudományos segédmunkatárs
Kiss Tibor, kutató professzor emeritus, kutató professzor emeritus
Maász Gábor, tudományos munkatárs
Molnár Éva, tudományos segédmunkatárs
Dr. Pirger Zsolt, tudományos főmunkatárs
Serfőző Zoltán, PhD, tudományos főmunkatárs
Vehovszky Ágnes, tudományos főmunkatárs

1

Fodor István, PhD hallgató (külsős)
Somogyvári Dávid, PhD hallgató (külsős)
Svigruha Réka, PhD hallgató (külsős)

3

Balázs Boldizsár, rendszergazda
László Zita, asszisztens

6

Krajcs Nóra, GYED, GYES
Zrínyi Zita, GYED, GYES
Volt munkatársak: