Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
tudományos tanácsadó
BLI Hidrobotanikai Osztály
g-toth.laszlo [at] okologia.mta.hu
+36 87 448-244 / 105
Tevékenységi kör rövid leírása: 

G. Tóth László (Budapest, 1954. május 26.) magyar hidrobiológus, limnológus, ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.

Kutatási területe az édesvízi és tengeri zooplankton populációdinamikája, táplálkozásbiológiája, anyagcseréje, légzése, légzésének fiziológiája, és biokémiája, valamint a halak embrionális fejlődése, embrionális és lárvakori légzése.

2010-től a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára, valamint 2013-tól az Magyar Tudományos Akadémia Ökologiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (MTA ÖK BLI) igazgatója.

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok és címek:
2004 -Habilitált Professzor (Biológiai óceanográfia), Pannon Egyetem;

2003 -Az MTA Doktora (DSc.), No.: 4.215;

1989 -A biológiai tudomány kandidátusa (Ph.D.), No.: 12.825;

1980 -Természettudományi doktor, No.: ELTE, D-2.390/1979;

1974 - 1979 Okleveles biológus, ELTE, No.:655/1979, Reg.No.:V-77/974-75;

1968 - 1972 Árpád Gimnázium (Budapest), gimnáziumi érettségi.


Beosztások, munkakörök Magyarországon:
2010 - egyetemi tanár (második jogviszony), Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (Gödöllő);

2003 - tudományos tanácsadó, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

1990 - 2003 tudományos főmunkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

1982 - 1990 tudományos munkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany);

1980 - 1982 tudományos segédmunkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany).

Beosztások, munkakörök külföldön:
2004 - 2006
"Független nemzeti szakértő" ("Natinal Detached Expert"), Európai Bizottság DG – JRC, Környezet és Fenntarthatóság Intézet, Belvízi és Tengeri Részleg, Ökológiai Vízminősítés és Interkalibráció Európai Központja (European Commission DG - JRC, Institute for Environment and Sustainability, Inland and Marine Waters Unit, European Ecological Water Quality and Intercalibration /EEWAI/ Group, Ispra, Olaszország;

2000 - 2001
"A Tudományos Haladást Előmozdító Japán Társaság hosszú távú vendégkutatója" ("Visiting researcher /long term/ of the Japan Society for the Promotion of Science /JSPS/"), a Shizuoka Egyetem Földtudományi Intézete (Institute of Geoscience, Shizuoka University), Shizuoka, Japán;

1996 -
"Vendégprofesszor", Rennes-i Egyetem, Sejtélettani Laboratórium (l´ Université de Rennes 1, Laboratoire de Physiologie Cellulaire), Rennes, Franciaország;

1994 - 1996
"A Tudományos Haladást Előmozdító Japán Társaság posztdoktori ösztöndíjasa" ("Postdoctoral fellow of the Japan Society for the Promotion of Scinece /JSPS/)", a Shinshu Egyetem Alkalmazott Orvostudományi Iskolája (Shinshu University, School of Allied Medical Sciences), Matsumoto, Japán;

1991 - 1992
"A Francia Oktatási és Kulturális Minisztérium posztdoktori ösztöndíjasa" (Postdoctoral fellow of the Ministry of Education and Culture in France), a Rennes-i Egyetem Sejtbiológiai Laboratóriuma (l´ Université de Rennes 1, Laboratoire de Physiologie Cellulaire), Rennes, Franciaország


Egyetemi oktatás

1993 - "A zooplankton jelentősége a táplálékhálózatban, manipulációs lehetőségek, ETS vizsgálatok" tantárgy oktatása (választható, tantárgyi kód: B2851a), Debreceni Egyetem, TTK, Debrecen;

1993 - "Planktonikus táplálkozási kapcsolatok tavakban és folyókban" tantárgy oktatása (szabadon választható, tantárgyi kód: B2851a), Debreceni Egyetem, Debrecen (Hungary);

1999 - A Debreceni Egyetem "Juhász Nagy Pál Doktori Iskolájának" alapító tagja;

2000 - "Hidrobiológia" tantárgy oktatása, Pannon Egyetem, Veszprém;

2002 - "Mélytenger biológia" tantárgy oktatása (szabadon választható, tantárgyi kód: VETKLI 6312m), Pannon Egyetem, Veszprém;

2004 - "A mélytenger kutatás története" tantárgy oktatása (választható tantárgyi kód: VEMKLI 5142m), Pannon Egyetem, Veszprém

2004 - "Plankton tudomány" tantárgy oktatása (választható, tantárgyi kód: I1WL6P), Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.

2010 - Szent István Egyetem "Regionális Tudományok" Doktori iskolájának törzstagja;

2010 - "Környezeti politika" tantárgy oktatása (kötelező-választható, kódok: SLTLT08PUM, GTVATI107MAL, SGTARGI008NMA, SGTDT011N, SGTARGI222NMS), Szent István Egyetem, Gödöllő

Kutatási terület

Az édesvízi és tengeri zooplankton populációdinamikája, és táplálkozásbiológiája (lásd: G.-Tóth 1992a; G.-Tóth et al. 1986, 1987; Drits et al. 1991; G.-Tóth and Kato 1996, 1997, 1998, 2000, 2001a,b, Szalontai et al. 2003, Parpala et al. 2003, G.-Tóth et al. 2011, Baranyai et al. 2011, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

Az édesvízi és tengeri zooplankton anyagcseréje, légzése, légzésének fiziológiája, és biokémiája (lásd: G.-Tóth et al. 1995, 1996, 1997; Szalontai et al. 2003, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

A halak embrionális fejlődése, embrionális és lárvakori légzése (lásd: G.-Tóth et al. 1995a,b,c, 1999, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

A plankton, az üledék, és a bevonat légzési elektrontranszport rendszer aktivitása, és anyagcseréje (lásd: G.-Tóth 1993, 1999; G.-Tóth et al. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

Környezetszennyező anyagok és az elsavasodás hatása a vízi szervezetek fejlődésére és légzésére (lásd: G.-Tóth and Zlinszky 1989; G.-Tóth et al. 1995a,b,c, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

Bakérium - kagyló táplálkozási kapcsolatok a hidrotermikus forrásokban a mélytengerben (lásd: Fujikura et al. 2001 a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

A posztmotem enzimaktivitás ökológiai jelentősége, mint a dekompozíció egy lehetséges alternatívája közreműködő mikroorganizmusok nélkül (lásd: G.-Tóth and Zlinszky 1989; G.-Tóth et al. 1994, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

Ökológiai Vízminősítés az Európai Víz Keretirányelv szerint (lásd: Nöges et al. 2005, G.-Tóth et al. 2008, Solheim et al. 2008, a "Legfontosabb tudományos publikációk" fejezetben);

Kutatási témák (vezető, résztvevő)
2012 – 2015 "Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel kapcsolatos társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekély tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyujtője) példáján" - Megbízó: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038, MTA ÖKK BLI konzorciális vezető kutató: Vörös Lajos: résztvevő;

2012 – 2015 "Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben". – Megbízó: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064, Vezető kutató: Gelencsér András; résztvevő;

2010 - 2013 "A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegu és emberi tájhasználatnak kitett élőhely komplexekben." - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), – NKTH CNK80140, Vezető Kutató: Bíró Péter akadémikus; résztvevő;

2011 – 2013 "Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban"; Vezető kutató: Dr. Tátrai István; résztvevő;

2009 - 2010 "A balatoni zooplankton dinamikája" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH); vezető;

2009 - 2010 "A gerinctelen állatvilág tanulmányozása a Balatonban" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH); vezető;

2009 - 2012 "The relationships between the physico-chemical parameters and the function of invertebrate fauna in shallow lakes" – Megbízó: Kutatási együttmûködés a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Román Akadémia Biológiai Intézete között; vezető;

2009 – 2011 "A Balaton-kutatás eredményeinek széleskörű társadalmi megismertetése az eredmények más víztestekre való kiterjesztése, gazdasági és felsőoktatási alkalmazásának elősegítése céljából" - TÁMOP-4.2.3-0, Témavezető: Bíró Péter akadémikus; résztvevő;

2004 - 2008 "A turbulencia hatása a balatoni zooplankton szerkezetére és funkciójára" – Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA); vezető;

2004 - 2007 "A vízszint ingadozásának hatása a rögzült és planktonikus gerinctelen állatokra" – Megbító: "BALÖKO – NKFP 3/B" program; vezető;

2000 - 2004 "A nyíltvíz és a parti öv gerinctelen állatvilágának kutatása" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH); vezető;

2000 - 2003 "A balatoni planktonikus és bevonatlakó rákok populáció dinamikájának, táplálkozásának, szaporodásának és légzésének vizsgálatai" - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA); vezető;

1999 "A rákközösségek szerepe a fitoplankton eliminálásában, és a halak táplálékellátásában a Balatonban" - Megbízó: MTA és a Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MTA - MEH); vezető;

1995 - 1998 "Az eutrofizáció hatása a planktonikus rákok és a Corophium curvispinum táplálkozására, produkciójára és anyagforgalmára a Balatonban" - Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MEH); vezető;

1995 - 1998 "Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata a balatoni halak embrionális fejlődésére és korai lárva stádiumaira (pH és Permetrin)" - Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Balaton Titkársága (MEH); vezető;

1996 - 2004 "Az állóvízi zooplankton társulások szerkezetének kérdései a Balatonban és a Duna-Deltában" - Megbízó: Kutatási együttmûködés a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Román Akadémia Biológiai Intézete között; vezető;

1993 - 1996 "Környezeti tényezők hatása a csontos halak légzési enzimrendszerének kifejlődésére az embriogenezis során". - Megbízó: OMFB - APAPE, Magyar-francia kormányközi tudományos kutatási és technológiai együttmûködés, "Balaton Project"; vezető;

1991 - 1994 "A tavi táplálékhálózat energia továbbításának és energia veszteségének vizsgálata a terminális elektrontranszport rendszer (ETS) aktivitásának meghatározásával a Balatonban (Magyarország) és a Caldera-tóban (Spanyolország)". - Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), és "Nyílt Társadalom Alapítvány" (Open Society Foundation, Prague & Budapest); vezető;

1990 - 1991 "Az elhalt szervesanyag önelégetésének enzimkinetikai vizsgálatai hazánk vizeiben (Balaton, Kis-Balaton, tőzegláp)" - Megbízó: MTA, "Fiatal kutatók pályázata"; vezető;

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Válogatott publikációk:

2016

Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z (2016): HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples Drug Test Anal. 8(1):124-8.
Avar P, Zrínyi Z, Maász G, Takátsy A, Lovas S, G-Tóth L, Pirger Z (2016): β-Estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the rivers of the Carpathian Basin. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Mar 2. [Epub ahead of print]

2015

Lukács, B.A., Tóthmérész, B., Borics, G., Várbíró, G., Juhász, P., Kiss, B., Müller, Z., G-Tóth, L. & Erős, T. (2015): Macrophyte diversity of lakes in the Pannon Ecoregion (Hungary) LIMNOLOGICA 53: 74–83
Vitál Z, Specziár A, Mozsár A, Takács P, Borics G, Görgényi J, G -Tóth L, Nagy SA, Boros G (2015): Applicability of gill raker filtrates and foregut contents in the diet assessment of filter-feeding Asian carps FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY Accepted