Pirger Zsolt, PhD

csoportvezető, tudományos főmunkatárs
BLI Kísérletes Állattani Osztály
pirger.zsolt [at] okologia.mta.hu
+36 87 448-244 / 220
+36 70 313-0839
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Az Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport vezetése

Korábbi projektek:
-------------------------
2010 - 2013 - Döntéshozás és tanulás egyszerűbb neurális hálózatokban - Sussex University, Brighton, UK - BBSRC ösztöndíj (R3EL4600)

2007 - 2010 - A hibernáció, mint fiziológiai folyamat pontosabb megismerése az éti csigában (Helix pomatia) - OTKA pályázat

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Válogatott publikációk:

2017

Maasz G, P Takács, P Boda, G Varbiro, Z Pirger (2017): Mayfly and fish species identification and sex determination in bleak (Alburnus alburnus) by MALDI-TOF mass spectrometry Science of The Total Environment 601-602: pp. 317-325.
Maasz G, Z Zrinyi, P Takacs, S Lovas, I Fodor, T Kiss, Zs Pirger (2017): Complex molecular changes induced by chronic progestogens exposure in roach, Rutilus rutilus Ecotoxicology and Environmental Safety 139:9–17
Maasz, G., Zrinyi, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Rivnyak, A., Kiss, T., Jungling A, Tamas, A., Pirger, Z. (2017): Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration in rat and snail parkinsonian models Disease Models and Mechanisms
Zrinyi Z, G Maasz, L Zhang, A Vertes, S Lovas, T Kiss, K Elekes, Z Pirger (2017): Effect of progesterone and its synthetic analogs on reproduction and embryonic development of a freshwater invertebrate model Aquatic Toxicology 190: 94-103.

2016

Avar P, Zrínyi Z, Maász G, Takátsy A, Lovas S, G-Tóth L, Pirger Z (2016): β-Estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the rivers of the Carpathian Basin. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Mar 2. [Epub ahead of print]