Kutatók

Név Kutatási téma
Balogh Csilla
csoportvezető
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Bernát Gábor
tudományos főmunkatárs
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia, hagyományos ökológiai tudás, tájléptékű élőhely-térképezés, Natura2000 élőhelyek, környezeti nevelés
Bíró Péter
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Blix Katalin
tudományos munkatárs
Boros Emil, PhD
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
Brooks, Daniel R professzor
tudományos tanácsadó
Czeglédi István
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Elekes Károly, az MTA Doktora
kutató professzor emeritus
neurobiológia
Erős Tibor
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Horváth Réka
tudományos segédmunkatárs
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kovács Attila
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Maász Gábor, Pharm. D.
tudományos munkatárs
Neurokémia, Neuropeptidek, Proteomika, Tömegspektrometria
Molnár Éva
tudományos segédmunkatárs
Pálffy Károly
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
Dr. Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Póda Csenge
tudományos segédmunkatárs
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; madárvonulás;
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, testösszetétel
Specziár András
tudományos főmunkatárs
hallállományok ökológiája, halak táplálkozás ökológiája, árvaszúnyogok közösség ökológiája
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szivák Ildikó
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Péter
tudományos főmunkatárs
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, bakterioplankton, produkció
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, elektrofiziológia, farmakológia, azonosított neuronok, neurotranszmitter receptorok, neurotoxikológia, cianobakteriális neurotoxinok
Vitál Zoltán
tudományos munkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria
Vörös Lajos
kutató professzor emeritus
Zlinszky András
tudományos munkatárs
távérzékelés, szocio-hidrológia, természetvédelmi biológia, LIDAR, történelmi térképek, Natura 2000, biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások