Kutatók

Név Kutatási téma
Hamer, Andrew
tudományos munkatárs
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Horváth Réka
tudományos segédmunkatárs
kémiai érzékelés, érző-motoros rendszerek, gerinctelen neurobiológia, adaptáció, magatartás, kémiai ökológia
Horváth Zsófia, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
metaközösség ökológia, biodiverzitás, vízi ökológia, konnektivitás, plankton, kisvizek
Jablonszky Mónika
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, madárének, viselkedésbeli konzisztencia
Jordán Ferenc, az MTA doktora
BLI igazgató
tudományos tanácsadó
táplálékhálózatok elemzése, tájszerkezeti hálózatok, csoportdinamika, mikrobiális kölcsönhatások
Karádi-Kovács Kata, PhD
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, medermorfológia, vízi ökológia
Kardos Vivien
tudományos segédmunkatárs
Kiss Tibor, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
az Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója
Kovács Attila PhD
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
ICP-MS, elemtartalom, analitikai kémia
Kun Ádám, PhD
tudományos főmunkatárs
élet keletkezése, együttműködés evolúciója, elméleti ökológia, RNS világ, térbeli ökológia, tájökológia, térben explicit modellek
Maász Gábor, PhD
tudományos munkatárs
neurokémia, környezetanalitika, proteomika, tömegspektrometria
Molnár Éva, PhD
tudományos segédmunkatárs
környezetanalitika, környezeti kockázatbecslés
Oborny Beáta, PhD
tudományos főmunkatárs
térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Pálffy Károly PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pirger Zsolt, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; vonulásbiológia;

Oldalak