Indulnak a nagy integrált kutatások – beszélgetés az MTA Víztudományi Programjáról

A Magyar Tudományos Akadémia egyik kiemelt multidiszciplináris kutatási programja a 2016-ban indult Nemzeti Víztudományi Program, mely a Nemzeti Agykutatási Program, a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program, valamint a közegészségügyi, az agrárkutatási program és a kiválósági együttműködési programok mellett az Akadémia stratégiai kutatási irányait fémjelzi. A programról szóló kérdésekre Józsa János, az MTA levelező tagja, a program koordinálásáért felelős Irányító Testület elnöke, és Báldi András társelnök, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója válaszol.

Hogyan került e program koordinálása egy ökológiai intézményhez?

Báldi András: Ennek két oka is van. Egyrészt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK) mottója Ökológiai tudással az élővilágért és a fenntartható jövőnkért. Ez magába foglalja, hogy releváns tudást és ismereteket biztosítunk az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez, a társadalom hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez, a jóllét (well-being) biztosításához. A kutatóközpont két intézete, a Balatoni Limnológiai Intézet és a Duna-kutató Intézet vízközpontú, így természetes feladatunk a hazai víztudomány művelése, összefogása, kapcsolatok építése más tudományágak képviselőivel. Az MTA Nemzeti Víztudományi Programja részben erre épít, amikor a koordinálás feladatát az MTA ÖK kapta meg. A másik ok az, hogy számos kutatásunk a társadalom számára igen fontos témákban folyik, mint például a dunai algák hosszú távú változásai a klímaváltozás során vagy a balatoni halállományok felmérése és adaptív kezelésük alapjainak kidolgozása, az inváziós fajok elterjedésének nyomon követése stb. A kutatóközpont kiemelten foglalkozik az EU Víz Keretirányelvéhez kapcsolódó felmérésekkel, amelyek mind alapvető ismereteket adnak a természeti erőforrások hatékony kezeléséhez, a gazdálkodáshoz.

Melyek a program fő célkitűzései?

Józsa János: A víztudományi program elsődleges célkitűzése a víztudományi ágazatok összefogásának ösztönzése, amihez elkerülhetetlen a generáció- és szemléletváltás előmozdítása. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kap a Nemzeti Vízstratégia, a Kvassay Jenő Terv (KJT) interdiszciplináris tudományos megalapozása. A kutatási tervek mellett a gyakorlati alkalmazásnak is nagy szerep jut a programban. A hazai vízügyi műhelyeket hálózatszerűen kívánjuk a programba bevonni, miközben külön figyelmet fordítunk a nemzetközi kapcsolatok ápolására is.

A teljes cikk az MTA honlapján érhető el:
http://mta.hu/mta_hirei/viztudomanyi-program-interju-jozsa-janos-elnok-b...

A NEMZETI VÍZTUDOMÁNYI KUTATÁSI PROGRAM KIHÍVÁSAI ÉS FELADATAI http://mta.hu/data/dokumentumok/Viztudomanyi%20Program/NVKP_20180331.pdf

Fotó: Vörös Lajos (BLI) mta.hu