Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése - Haltakarmány előállítás kagyló biotermékből innovatív technológiával (HALTEK)

EU egyéb (MAHOP-2.2.1-2016-2017-00005, 2018 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Balogh Csilla
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK
Rövid leírás: 

A halhús iránti kereslet világszinten folyamatosan növekszik, azonban ezt a tengerek és édesvizek túlhalászata következtében drasztikusan csökkenő halállománya már képtelen kielégíteni. E helyzet megoldására kizárólag a dinamikusan fejlődő akvakultúra képes, melyet jól mutat az a tény, hogy az összes haltermelésben az akvakultúra évről évre nagyobb részarányt képvisel. Az akvakultúrás haltenyésztés gazdaságossága és fenntarthatósága alapvető érdek, mely olyan ágazati kérdések megoldását várja, mint a haltakarmányok fehérje és zsír összetevőjének alternatív forrásból történő pótlása és az intenzív halnevelő rendszer elfolyóvíz környezetterhelésének csökkentése. A kihívásokra adandó hazai javaslatoknak szembe kell nézni olyan nehezedő gazdaságossági tényezőkkel, mint a tengeri import, a növekvő erőforrás felhasználásából következő takarmány alapanyagár emelkedés és a technológia növekvő energiafelhasználása. Különösen kritikus a helyzet a ragadozóhal nevelésben, mely csoportba tartozó fajok a halhús minőség okán a leginkább keresettek, és ebből kifolyólag nevelésük a legperspektivikusabb terület az akvakultúra ágazatban.

A kagylóhús beltartalmi összetevőit tekintve minőségi és mennyiségi mutatók alapján harmonikus, a haltakarmányozás ideális tápanyaga lehet. A pályázatban tervezzük Dreissena kagylókból új technológiai módszerrel a kagylóhús és héj elválasztását, a beltartalom lisztté alakítását, valamint felmérjük a héj hasznosíthatóságának lehetőségeit. A kagylólisztből ismert alapanyagokkal haltápot készítünk és kísérleti rendszerben ragadozó halivadék (harcsa) takarmányozásában teszteljük. Elkészítjük egy akváriumi méretekben megvalósuló kagylónevelő rendszer és eljárás műszaki innovációját, mely zárt rendszerben, recirkulációs vízhasználattal, megújuló energiaforrással és melléktermékek újrahasznosításával, a környezettől és az évszakos ciklustól független, folyamatos üzem mellett képes kagylóhúst előállítani. A kagylók táplálásához az intenzív halnevelők szerves anyagokban dús elfolyóvizét is hasznosítani kívánjuk, mely egyben az elfolyóvíz tisztításához is hozzájárul. A kagylóágyon szűrt elfolyóvíz kémiai összetételének elemezését követően javaslatot teszünk a technológia alkalmazására az integrált polikultúrás víztisztító rendszerekben. A kagylók táplálásában szelektív, különböző előnyös élettani hatásokkal bíró molekulákat termelő algatörzseket is alkalmazunk, melyekkel a kagylóhús irányított, értékes elemekkel való dúsítása történik meg.

A szerződött támogtás összege: 129 461 791 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020 szeptember 30.

Célok: 

Az alkalmazott agrárökológiai projekt célja, invazív Dreissena kagylófajok hasznosításával ökoszisztéma szolgáltatáson alapuló, fenntartható természetes takarmányozási módszer kipróbálása, és erre épülő innovatív integrált zárt rendszerű, recirkulációs elven működő tenyésztési technológia kifejlesztése. Az akváriumi méretekben megvalósuló kagylónevelő rendszerben válogatott algatörzsek felhasználásával, megújuló energiaforrással, melléktermékek újrahasznosításával magas fehérjetartalmú táp előállítását célozzuk meg, mely az akvakultúrában alternatívát jelenthet a halliszt pótlására. Az új takarmány ragadozó halivadék (harcsa) takarmányozásában kerül kipróbálásra, mely során követjük a növekedési és hozam mutatókat, valamint a halhús minőségét. Vizsgáljuk továbbá az intenzív halnevelők szerves anyagokban dús elfolyóvizének hasznosítási lehetőségét a kagylók táplálásában, mely szerepet kaphat egy környezetterhelést csökkentő, új integrált polikultúrás víztisztító technológia kidolgozásában.