Kemoszenzoros rendszerek szerepe gerinctelenek adaptív magatartásformáiban

HU OTKA (K111990, 2014 - 2019, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Elekes Károly
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Célok: 

Kutatási programunk célja gerinctelen állatok között lezajló kémiai információ csere, kölcsönhatások, illetve a környezetből származó kémiai ingerek feldolgozásának interdiszciplináris úton történő elemzése, továbbá különböző, az alkalmazkodóképesség szempontjából meghatározó a vízi és szárazföldi környezetben előforduló magatartásformák kemorecepcióval történő befolyásolásának feltárása. Kutatásaink során egyrészt különböző kémiai ingerek, valamint növényi eredetű allelokemikáliák hatásait illetve neuronális feldolgozását elemezzük szárazföldi és vízi gerinctelenek magatartásformáival kapcsolatban, és mindenekelőtt puhatestűek kémiai szignalizációs folyamatait fogjuk feltárni, melyek meghatározzák az egyes környezeti kihívásokra adandó adekvát válaszokat. Kutatásainkat három fő témakörben folytatjuk. i) Kemoszenzoros információk feldolgozásának központi és perifériás szerveződése és celluláris folyamatai gastropoda fajokban, illetve a rendszerben bekövetkező lehetséges változások követése környezeti, továbbá kon- és interspecifikus kémiai kommunkáció során. ii) A környezet (kémiai) ingereire válaszoló perifériás végrehajtó (motoros) egységek idegi és neurokémiai szerveződése, különös tekintettel a működéssel és a molekuláris receptorok expressziójával kapcsolatos változásokra. iii) Intracelluláris szignalizációs változások nyomonkövetése faj (egyed)-környezet kölcsönhatások során, különös tekintettel a különböző kémiai ingerek által kiváltott szerv és sejtszintű peptid-protein profil változásokra.

Kapcsolódó publikációk: 

2018

Battonyai I., Voronezhskaya E. E., Obukhova A., Horváth R., Nezlin L. P., Elekes K. (2018): Neuronal development in the larvae of the invasive biofouler Dreissena polymorpha (Mollusca: Bivalvia), with special attention to sensory elements and swimming behavior. Biol. Bull. 234: pp. 194-206.
Elekes K., Hiripi L., Balog G., Maász G., Battonyai I., Khabarova M., Horváth R., Voronezhskaya E. E. (2018): Serotonergic regulation of the buccal (feeding) rhythm of the pond snail Lymnaea stagnalis. An immunocytochemical, biochemical and pharmacological approach. Acta Biol. Hung. 69: pp. 225-243.

2017

Serfőző, Z., Nacsa, K., Veréb, Z., Battonyai, I., Hegedűs, C., Balogh, C., Elekes, K (2017): Nitric oxide-coupled signaling in odor elicited molecular events in the olfactory center of the terrestrial snail, Helix pomatia. Cellular Signalling 30:67-81.
Zrinyi Z, G Maasz, L Zhang, A Vertes, S Lovas, T Kiss, K Elekes, Z Pirger (2017): Effect of progesterone and its synthetic analogs on reproduction and embryonic development of a freshwater invertebrate model Aquatic Toxicology 190: 94-103.

2015

Nacsa, K., Elekes, K., Serfőző, Z. (2015): Ultrastructural localization of NADPH diaphorase and nitric oxide synthase in the neuropils of the snail CNS Micron 75: pp. 58-66.