Fiatal kutatói álláspályázat kísérletes vegetációökológiai kutatások témakörben

Az Ökológiai Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
fiatal kutatói állás pályázatot hirdet az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetben "Kísérletes vegetációökológiai kutatások" témakörben tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2020.09.01-2024.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kutató bekapcsolódik a Kísérletes vegetációökológiai kutatócsoport munkájába. Feladata lesz (a) egy már folyamatban levő terepkísérlet munkáinak elvégzése (terepi mintavétel, adatbevitel, adatfeldolgozás, publikálás), az aszályok, a biológiai invázió és a talajbolygatások együttes hatásainak témájában, (b) egy hosszú távú növényzeti adatsor feldolgozása és publikálása, különös tekintettel a időjárási szélsőségek hatására, és (c) a szárazság hatásainak vizsgálatára használt eltérő kísérleti módszerek összehasonlítása.

Illetmény és juttatások:
A tudományos segédmunkatársi munkakör garantált illetményének megfelelő személyi juttatás.

Pályázati feltételek:

- Egyetemi végzettség;
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- Cselekvő képesség;
- Büntetlen előélet;
- A fiatal kutatók felső korhatára 35 év, a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.

Elvárt kompetenciák:

- Jártasság terepi növényökológiai módszerekben,
- Kiváló elemző és probléma-megoldó készség,
- Önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
- Statisztikai módszerekben való jártasság,

Előnyt jelent: nemzetközi tapasztalat (pl. tanulmányok, munkavégzés)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes részletes önéletrajz;
- Végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai;
- Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai;
- Publikációs lista;
- Motivációs levél (egy oldal terjedelemben);
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul;
- Két referencia személy neve és elérhetősége.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kröel-Dulay György (kroel-dulay.gyorgy@okologia.mta.hu, +36202208614) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikusan az ÖK Főigazgatói Titkárságára kérjük benyújtani matyok.henrietta@okologia.mta.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőivel konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshelyen alkalmazott fiatal kutató felső korhatára 35 év, amely 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel hosszabbodik. Az álláshirdetésre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy olyan alkalmazottak, akiknek jogviszonya legkésőbb a foglalkoztatás tervezett időpontjáig megszűnik. Az álláshely PhD képzésben részt vevő hallgatóval, vagy PhD fokozattal rendelkező kutatóval is betölthető. Az álláshely betöltésének részletes szabályozásával kapcsolatban a 7/2019. számú (ELKH) elnöki határozat a mérvadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020.06.27.
KÖZIGÁLLÁS sorszám: KJT391615