Az ultraibolya sugárzás szerepe tavak oldott szervesanyagainak transzformációjában és degradációjában

HU OTKA (OTKA K 63296, 2006 - 2010, befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. V.-Balogh Katalin CSc tudományos főmunkatárs
A projektet vezető intézmény: 
MTA BLKI
MTA ÖK témafelelős: 
Rövid leírás: 

A kutatás célja, hogy vizsgáljuk eltérő szerves szén koncentrációjú hazai tavakban: 1) a vízalatti UV-klíma és a fényabszorbeáló konponensek koncentrációját; 2 ) az UV-sugárzás hatását az oldott szerves(humin)anyagok degradációjára és fiziko-kémiai tulajdonságaira; 3) az UV-sugárzás hatását az oldott szerves(humin)anyagok biológiai hozzáférhetőségére; 4) a szerves szén „pool”, a bakterioplankton, a szervesanyagok fotolitikus bomlástermékének in situ kapcsolatát. A kapott eredmények alapján felállított empirikus függvények felhasználásával megtudjuk, hogy az oldott szervesanyagok milyen mértékben járulnak hozzá a vízalatti UV-klíma alakításához, és viszont, hogy a természetes napfény UV-sugárzása hogyan hat a szervesanyagok átalakulására, fotolitikus és mikrobiális bonthatóságára sekély vizekben.