Kutatók

Név Kutatási téma
Balogh Csilla, PhD
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Barta Barbara
tudományos segédmunkatárs
Bernát Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
algák, cyanobacterium, fluoreszcencia
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely, PhD
tudományos főmunkatárs
ökológiai sztöchiometria, trofikus interakciók, mezokozmosz kísérletek,
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Czeglédi István
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Canal, David
tudományos munkatárs
Demcsák Fruzsina
tudományos segédmunkatárs
madárének, élőhely minőség, örvös légykapó, Ficedula albicollis
Dobosy Péter, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Elekes Károly
kutató professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Erős Tibor, PhD
csoportvezető
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Fábián Virág Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Felpécziné Farkas Anna, PhD
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, vízi ökológia, természetvédelmi biológia

Oldalak