Pszichoaktív hatóanyag szennyezések felmérése és az általuk indukált biomolekuláris változások feltérképezése tömegspektrometriai technikák alkalmazásával

HU NKFI (NKFI PD 124161, 2017 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Maász Gábor
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK
MTA ÖK témafelelős: 
Rövid leírás: 

A Magyarországon jelenleg alkalmazott szennyvíztisztítási eljárások számos bioaktív szennyező eltávolítására nem, vagy csak alig alkalmasak, így azok, biológiai aktivitásuk megőrzése mellett, változatlan formában jutnak ki a természetbe. Az emberi eredetű szennyezések, köztük a pszichoaktív gyógyszermaradványok, jelentős hatást gyakorolnak olyan sekély tavak, mint pl. a Balaton élővilágára, ahol célszervezetnek nem tekinthető gerinctelen vízi állatok (pl. nagy mocsári csiga) életfolyamatait befolyásolják, azonban a nem elszigetelt vízkészleteket elérve emberi hatásai is elképzelhetőek. Ezek a hatások főleg idegrendszeri eredetűek, módosítják idegi folyamataikat és megváltoztatják az idegsejtek molekuláris összetételét.

A pályázat célja, azon idegrendszeri folyamatok megismerése, melyek megváltoznak a pszichoaktív hatóanyagok hatására. Vizsgálni kívánom az idegrendszer szintjén megjelenő biomolekuláris profilok megváltozását azonosított idegsejteken, valamint a háttérben álló idegi folyamatokat, válaszokat.

Magyarországon jelentős a humán gyógyszeres terápiában ezen hatóanyagok alkalmazása és évről évre növekvő tendenciát mutat a könnyű beszerezhetőség következtében. Azonban, a terápia hosszú távú, visszamaradó idegrendszeri hatásairól kevés ismeretanyag áll rendelkezésre napjainkban. A vizsgálatok és következtetések hozzájárulhatnak a humán gyógyszerfelhasználás hosszú távú idegrendszeri hatásainak pontosításához és megértéséhez, valamint társadalmi következményeinek becsléséhez.