Egyetemi hallgatók szakmai nyári gyakorlata

Kedves Érdeklődők! Elöljáróban szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az Intézetünk által biztosított szakmai nyári gyakorlat, nem azonos a 2011. évi CCIV. felsőoktatásról szóló törvény 15. § 3. pontjában megnevezett szakmai gyakorlattal. A nyári gyakorlatok több éves hagyománynak megfelelő rendben és feltételekkel zajlanak. Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztatást.

Általános ismertető

Intézetünk minden évben július és augusztus hónapokban fogad kb. tíz–tíz,
– elsősorban biológia, hidrobiológia szakos – egyetemi hallgatót szakmai nyári gyakorlatra. A szakmai gyakorlat során a hallgatók egy intézeti kutató (továbbiakban témavezető) irányításával végeznek szakmai tevékenységet egy bizonyos kutatási témában. A téma rendszerint egy intézetben folyó nagyobb kutatási projekthez kapcsolódik, annak egy kis önálló része. A hallgatók ("nyári diákok") szakmai gyakorlaton való részvétel általi bevonása a kutatásba mind a témavezetők, mind a hallgatók számára kölcsönösen előnyös: a hallgatók segítik a témavezetőket a kutatáshoz szükséges adatgyűjtésben (pl. terepi felmérések, minták előkészítése stb.), míg a témavezetők szakmai irányítást nyújtanak a nyári gyakorlat kutatási témájában. A gyakorlatok kutatási témái rendszerint a hallgatók szakdolgozatának, illetve PhD disszertációinak szerves részét képezik. Ilyen esetekben a nyári gyakorlaton való részvétel a témavezetők és a hallgatók közötti hosszabb távú szakmai együttműködéssel jár, a megkezdett témákat a hallgatók egy újabb nyári gyakorlat során tovább vihetik. A kutatási témától és a hallgatók ambicionizmusától függően, a kutatási eredmények az intézetünkben évente megrendezésre kerülő Hidrobiológus Napok szakmai konferencián is bemutathatók.

A gyakorlat időtartama négy hét. A júliusi és augusztusi gyakorlati csoportok ütemezése: a júliusi csoport rendszerint a július 1-t tartalmazó hét hétfőjén kezd, majd négy hétig tölti gyakorlati idejét, és a negyedik hét pénteki napján távozik. Az augusztusi csoport ezt követően a következő hét hétfőjén kezd, négy hétig tölti a gyakorlati idejét, és a negyedik hét pénteki napján távozik.

Munkanapokon a hallgatók a kutatási témájukon dolgoznak; a hétvégék, illetve a munkaszüneti napok szabadok. Eközben a hallgatók az intézet szálláshelyein vannak elszállásolva. A szállásért külön nem kell fizetni. A szálláshelyeken közös vizes blokkok vannak. Főzést illetően villanytűzhely és minimális konyhai felszerelés (evőeszközök) áll rendelkezésre. Ruhák mosására jelenleg nincs lehetőség. A szállásokon internetes hozzáférés (WiFi) nincs. Internethasználat saját számítógépen az intézet könyvtárában lehetséges.

Gyakorlatokra való jelentkezés

Gyakorlaton előzetes jelentkezés, regisztrálás után lehet csak részt venni. Egy adott évi nyári gyakorlatára jelentkezni csak az előző év szeptember 1-e és az adott év április 30-a között lehet. Jelentkezésre emailben van lehetőség. A jelentkezési emailben a regisztrációhoz a következő adatokat kéretik megadni:

 • név
 • emailcím
 • felsőoktatási intézmény (egyetem és kar)
 • szak és képzési szint (BSc, Msc, illetve PhD)
 • évfolyam
 • volt-e már korábban itt nyári gyakorlaton
 • melyik hónapban szeretne jönni (július vagy augusztus)
 • témavezető neve (ha van)
 • téma címe (ha van)
 • ha nincs témavezető, illetve téma, akkor az érdeklődési terület (a BLI melyik osztályára, avagy melyik kutatócsoportba menne szívesen).
 • a felsőoktatási intézmény egy oktatójának elérhetősége (telefonszám és emailcím), akitől a hallgatóról szóbeli referencia kérhető

A jelentkezési emailt Vitál Zoltán diákfelelős címére kérjük küldeni: vital.zoltan [at] okologia.mta.hu. A jelentkezési email tárgya ez legyen: "jelentkezes nyari gyakorlatra". A jelentkezést követő regisztrációról a megadott emailcímre visszajelzést küldünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció, illetve a regisztrációt követő visszajelzés nem azonos azzal, hogy a jelentkező ténylegesen részt vehet a gyakorlaton (ld. alább).

A fogadott hallgatók létszáma

Intézetünk a témavezető kutatók számától függően júliusban és augusztusban is
kb. tíz–tíz főt képes gyakorlatra fogadni.

A regisztrált jelentkezők közül a gyakorlaton részt venni tudó jelentkezők kiválasztása

Mivel a hallgatói létszám limitált, a ténylegesen gyakorlatra jöhető hallgatók, a regisztrált jelentkezők közül a következő szempontok alapján kerülnek kiválasztásra:

 1. A jelentkező hallgató korábban volt-e már itt gyakorlaton:
  Azok a hallgatók, akik egy megkezdett témát visznek tovább előnyt élveznek azokkal szemben, akik először szeretnének jönni.
 2. A létszám tekintetében vannak-e még fennmaradt helyek:
  Van-e olyan kutató, aki tud fogadni hallgatót.
 3. A gyakorlatra való jelentkezés időpontja:
  Azok a hallgatók, akik korábban jelentkeztek, előnyt élveznek azokkal a hallgatókkal szemben, akik később jelentkeztek.

A gyakorlatra való jelentkezés időpontjának a regisztrációhoz szükséges adatokat tartalmazó jelentkezési email elküldésének időpontja számít.

A gyakorlatra ténylegesen jöhető hallgatók értesítése

A fenti szempontok alapján, a gyakorlaton ténylegesen részt venni tudó hallgatók értesítése az adott év májusában, a jelentkezéskor megadott emailcímre küldött értesítő emailben történik. Az értesítő levélben az ideérkezés körülményeiről is kapnak tájékoztatást a hallgatók. Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési időszakot követő májusban nem kapnak értesítő emailt, az adott év nyári gyakorlatian nem tudnak részt venni.

Megjegyzés

Amennyiben a hallgató a rábízott feladatokat nem látja el megfelelően, avagy a kutatóintézethez nem illően viselkedik, a gyakorlata megszakítható.

Dr. Sály Péter, korábbi diákfelelősFénymérés a Böddi-széken


AlgatenyészetekHal testhosszának mérése terepen


Busa boncolása táplálkozás és gonad vizsgálatokhoz