PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőcsökkenő sorrend
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Darwini medicina
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
The applicability of multiple potential natural vegetation models in selecting targets for ecological restoration
Homoki gyepek restaurációja
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Az eukarióta endomembránok eredete
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben Horváth Zsófia, PhD