PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőnövekvő sorrend
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben Horváth Zsófia, PhD
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Az eukarióta endomembránok eredete
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
The applicability of multiple potential natural vegetation models in selecting targets for ecological restoration
Homoki gyepek restaurációja
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Darwini medicina