Videók

Jordán Ferenc intézetigazgató programjában a Balaton kutatása és a magas szintű tudomány művelése egyaránt fontos. Úgynevezett mezokozmoszokban, megismételhető, ellenőrzött kísérleti rendszerekben tudják nyomon követni a Balaton működését. A kutatás mellett, az intézet hagyományait felidézve egy értelmiségi közösségi központtá tenné újra az intézetet.

Az ünnepélyes alapkőletételre különvonat vitte a magyar tudományos és politikai világ képviselőit Balatonfüredre, ahonnan hajóval folytatták útjukat Tihanyba, ahol József és József Ferenc királyi hercegek, Auguszta és Anna kir. hercegnők, Gróf Bethlen István miniszterelnök és neje, számos képviselő, Halbik Ciprián Tihany apátja, a községi elöljáróság és nagyszámú közönség várták a megérkezőket. Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszteren kívül megjelentek Mayer János földmivelésügyi és Bud János pénzügyminiszter, Dr. Rott Nándor veszprémi püspök, Huszár Károly és Zsitvay Tibor nemzetgyűlési alelnökök, Álgya-Papp altábornagy, mintegy 80 nemzetgyűlési képviselő, a négy egyetem, műegyetem, gyűjteményegyetem és a tudományos társulatok nagy számban megjelent képviselői.

...Tovább

Tudományos ismeretterjesztés a Balatonról

A film a téli Balaton rejtelmeinek világába nyújt betekintést. Bemutatja a nagy tó befagyásának szabályosságait és a kialakuló jégmező fizikai tulajdonságait, mechanikai mozgásait, a rianások, tolulások keletkezésének okait. Bemutatja a nádasok gyökértörzsének raktározó szerepét télen. Bepillantást nyújt a befagyott Balaton mélyében szunnyadó élővilág rejtett felkészülésébe a közelgő tavaszra, és választ ad arra a kérdésre is, hogy alszanak-e télen a halak? A film bepillantást nyújt abba is, hogy mivel foglalkoznak ilyenkor a tihanyi kutatók, például zsír- és olajszintetizáló téli algákat tenyésztenek, hogy vizsgálják a lehetőségét alga alapú biodízel gyártási technológia kifejlesztésére.

...Tovább
"Balaton kutatása mindenkinek, 1-3", a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet előadássorozata, készítette: MTA BLKI, 2006 (459'24")

A három blokkba elrendezett kilenc előadás a Balaton fizikai, kémiai viszonyait, növény- és állatvilágát, és a tavi ökoszisztéma működését mutatja be az intézet kutatási eredményei tükrében. Az előadások kitérnek a kutatás, és tó környezet- és természetvédelmét biztosító menedzsment szoros kapcsolatára is. Az előadássorozat célja, a "Mindentudás Egyeteme" televíziós műsor koreográfiáját követve a Balaton, és kutatása eredményeinek hiteles bemutatása a szélesebb nyilvánosság előtt, nem utolsó sorban a média által sokszor felkapott dilettáns és áltudományos nézetek korrigálása céljából.
/G.T.L./

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató.
1. Előadás, Dr.V.-Balogh Katalin: "A Balaton vizének jellemzése. A Balaton és a befolyó vizek alapvető tulajdonságai, a Rába, a Dráva, vagy a Muravizétől való eltérései. A Balaton vize, mint a tavi élővilág környezete. A Nap ultraibolya sugársásának hatása a tavi életre" (8'09" - )
2. Előadás, Dr. Vörös Lajos: "A növényi élet és szabályozó tényezői a Balatonban, a Balaton mikroszkópikus növényvilága, a lebegő algák túlburjánzása, az ellenük való védekezés eredményei" (37'04" - )
3. Előadás, Dr. Présing Mátyás: "A levegőből táplálkozó algák. A nitrogénkötés a Balatonban. A tó nitrogén forgalmáról" (71'25" - )
Hozzászólások (91'54" - )

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató
1. Előadás, Dr. G.-Tóth László: "A Balaton vizének gerinctelen állatai, a zooplankton" (9'49" - )
2. Előadás, Dr. Móra Arnold: "Élet a Balaton üledékében, kagylók, árvaszúnyogok és társaik" (51'52" - )
3. Előadás, Dr. B. Muskó Ilona: "Behurcolt állatfajok. A Balaton gerinctelen állatai, mint haltáplálék szervezetek" (89'10" - )
Hozzászólások (127'52" - )

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató
1. Előadás, Bíró Péter akadémikus: "A Balaton nyílt vizének és parti övének halai" (4'10" - )
2. Előadás, Dr. Tátrai István: "Menyi hal terem a Balatonban?" (57'28" - )
3. Előadás, Dr. Nagy Lajos: "A Balaton madárvilága" (85'25" - )
Hozzászólások (145'33" - )

„A Balaton élete, 1-5”, a Magyar Televízió Natura Szerkesztősége, és az MTA Tihanyi Limnológiai Kutatóintézete közös tudományos ismeretterjesztő filmje, 1989 (2:48:00)

Az ötrészes film 1986 és 1989 között készült, és 1989 december 24.-29. között mutatta be először a Magyar Televízió az esti Híradó után, fő műsoridőben. A film azóta számos filmművészeti díjat nyert el.

...Tovább

A Balaton kövei (33’43”)

A Balaton vize (33’30”)

Élet a vízben (33’56”)

A nádas világa (33’46”)

Meddig lesz Balaton? (33’37”)

Előadó: Takács Péter PhD hidrobiológus, tudományos főmunkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany)
Személyes bemutatkozás 00’00”-
Előadás a Balaton, és a Kárpát-medencei tavak és folyók őshonos, eredeti halait kiszorító idegenhonos inváziós halfajok agresszív terjedéséről ökológus szemmel. A leselkedő veszély az élőhelyek rombolása és a globális felmelegedés (6’02-).
/G.T.L./

Előadó: Vörös Lajos DSc, hidrobiológus, tudományos tanácsadó, professzor emeritusz, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany), MTA Nemzeti Víztudományi Program
Személyes bemutatkozás 00’00”-
Előadás a vízi ökoszisztémák szerveződéséről, és a Balaton életének fotoszintetikus alapjait meghatározó algákról 6’04”-től.
/G.T.L./

Előadó: Pirger Zsolt PhD neurobiológus, tudományos főmunkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany), MTA Nemzeti Agykutatási Program
Személyes bemutatkozás 00’00”-
Előadás a gyógyszermaradványok, humán eredetű hormon készítmények, pl. fogamzásgátló szerek és hangulat befolyásoló drogok utóhatásairól a vízi élővilágra laboratóriumi kísérleti eredmények alapján 6’04”-től.
/G.T.L./

Előadó: Zlinszky András PhD hidrobiológua-ökológus, tudományos munkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany)
Személyes bemutatkozás: 0’00” –
Előadás a fák nappali és éjszakai ritmusáról, és arról, hogy éjszaka nyugovóra térnek a fák is. Az előadás érdekes és modern módszereket is bemutat, amelyekkel a fák saját mozgását meg lehet figyelni (5’30” - )
/G.T.L./

Szereplő: G.-Tóth László DSc, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany) tudományos tanácsadója első magyar kutatóként, 2000 és 2002 között, mélytengeri tengeralattjárós expedíciók résztvevője volt japán Csendes-óceáni mélytengeri kutatási programokban.
Tihanyi bemutatkozás: 00’00”
A film a 6. perctől a földkéregnek a magmával kapcsolatos nyílásaihoz vezető mélytengeri expedíció mindennapjairól szól, és helyszíni biológiai kísérletekről tudósít a 3,5 milliárd évvel ezelőtti archaikus kemoszintetikus prokariota földi élet 280 Celsius fokon a mai napig megmaradt rezervátumaiból.
/G.T.L./

Intézet bemutatófilmek

Az intézet megnyitása 90. évfordulója alkalmából készült film bemutatja az intézet történetét, majd aktuális feladatait és tudományos eredményeit a XXI. sz. második évtizedében.

Megszólalnak: a narrátorokon kívül Prof. G.-Tóth László az MTA Doktora, intézetigazgató
/G.T.L./

A film bemutatja az intézet történetét, tudományos osztályainak és témacsoportjainak aktuális kutatásait és tudományos eredményeit a XXI. sz. első évtizedében. A fim elején látható egy mozgófilm felvétel az intézet 1926. augusztus 25.-i alapkő letételérők is, amelyen felismerhető számos politikus alakja, pl. Gróf Bethlen István miniszterelnök, Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter, és Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg, magyar királyi herceg, a Magyar Tudományos Akadémia későbbi elnöke (1938 - 1944) is.

Megszólalnak: a narrátorokon kívül Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató
/G.T.L./

A film még abban az időszakban készült, amikor a Balaton nagy fordulatszámon eutrofizálódott, a planktonikus elsődleges termelés nagyon gyors (40 - 60 mikrogramm szén/liter/óra), és a nyílt víz klorofill-tartalma igen magas (20 - 80 mikrogramm/liter) volt. A kutatók pedig azon igyekeztek, hogy kimérjék azt a kritikus oldott foszfor koncentrációt amelytől felfelé már nem a foszfor, hanem a nitrogén a fitoplankton szaporodását limitáló tápanyag, teret adva a nitrogénkötő kékalgák uralmának. Csak ennek ismeretében lehetett később megmondani azt, hogy a Balaton foszfor terhelését milyen mértékben szükséges csökkenteni ahhoz, hogy megszűnjenek a kékalga t...Tovább

A film első része bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia történetét, nagy korszakait és korszakváltásait az 1825-től 2002-ig elnökei, főtitkárai és nevezetes tagjai tevékenységén keresztül. A film második része (22'50" - től) a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetéről és a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetéről szól, amelyekben az alapkutatások mellett eredményesen zajlik a nemzetgazdaságot közvetlenül is segítő Balaton-kutatás és a mezőgazdasági kutatást.

Megszólalnak:
Bedő Zolán igazgató, MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár)
Herodek Sándor igazgató, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany)
Németh József tudománytörténész
Meskó Attila az MTA főtitkár helyettese
/G.T.L./

Riportok az Intézetről

Süli Ferenc, a Somogy Televízió "Miért"-című feltáró-elemző esti közéleti sorozata jelen adásában adásában Prof. G.-Tóth László igazgatót faggatja egyéni életútjáról, majd az MTA intézethálózata működéséről, az akadémiai kutatások forrásairól, a hazai pályázati alapú kutatástámogatási rendszerről, az intézet alapítása (1926) előzményeiről, az alapító korabeli motivációkról, az az általa kijelölt hosszútávú kutatási profilról, az intézet neves kutatóiról, és nem utolsó sorban a Balaton múltbeli és jelenlegi limnológiájáról és a Balaton menedzsment környezetvédelmi vonatkozásairól. /GTL/

A Magyar Örökség és Európa Egyesület 2017-ben a 90 éves MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetnek „Magyar Örökség Díjat” adományozott, s ezzel az intézet bekerült a „Magyar Örökség Aranykönyvébe”. A híradás a 2017. 06. 24.-i díjátadó gáláról számol be az MTA Díszterméből.

Megszólalnak:
Csorba Kata szerkesztő, narrátor, Füred TV
Professzor Elekes Károly, laudátor (1’22” - )
/G.T.L./

Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének látogatása az Intézetben 2016. A nagykövet kíséretében volt Raffi V. Balian igazgató (Regional Environmental, Science & Technology, and HUB for Central and Eastern Europe), és Kelly Stange, az USA Mezőgazgdasági Minisztériuma eurázsiai mezőgazdasági referense. A látogatás egy, az USA kormánya által támogatott közös halkutatási elképzelés bejelentésével zárult.
Megszólalnak a narrátoron kívül:
Csorba Kata szerkesztő riporter, FüredTV
Colleen Bell nagykövet (0'41"-2'52")
G.-Tóth László tudományos tanácsadó, igazgató (3’38”-3'52")
/GTL/

A híradófelvétel első két perce az alapítás körülményeiről, és az alapkőletételről szól. A híranyagban látható az a mozgófilm felvétel is az intézet 1926. augusztus 25.-i alapkő letételéről, amelyet G.-Tóth László tudományos tanácsadó lelt fel a Magyar Nemzeti Filmarchívumban, annak önzetlen támogatásával.

Megszólalnak:
Csorba Kata szerkesztő, narrátor, Füred TV
Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató (2’15” - )
/G.T.L./

A film az intézet megnyitása 80. évfordulója alkalmából Tihanyban rendezett díszünnepség teljes, kitűnő minőségű felvétele. Az előadásokat könyvbemutató (84’37” - ), majd Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzás követi (93’50” - ).

...Tovább

A beszélgetés bevezető témája a Balaton vízminőségének alakulása a korábbi 30 évben, és állapota a felvétel idején. A műsor döntő része a balatoni turizmus forgalmi mutatóit elemzi, és a turizmus fejlesztés optimális irányát igyekszik kijelölni. A fő kérdések: tömeg-, vagy elit turizmus? Sok látogató kis pénzért, vagy kevés gazdag látogató nagy pénzért? A műsor e fejezetében a turizmus különféle formáinak fajlagos árbevétele is elhangzik, és a beszélgetők elemzik a Balatonnal konkuráló Adriai-tengeri turizmus befolyását is. A műsor mai dokumentatív ereje az, hogy a "Balaton Régió" létrehozását még elérhető közelségben veti fel, és olyan beruházási terveket említ, amelyek azóta megvalósultak.

...Tovább

A műsor a 2000-2003 közötti drámai vízszintcsökkenés második évében készült. A beszélgetés fő fonala az, hogy egyre kevesebb a turista, azok is csak 1-2 napot töltenek el a Balatonon, panaszkodnak a vendéglátósok, s ez összefügg-e a vízszint csökkenésével? Ha a vízszint tartós csökkenésével kell számolni, az befolyásolja-e majd a víz minőségét és az ökológiai egyensúlyt? Mi a helyzet Európa többi országában, ahonnan szintén hírek érkeznek a tavak vízszint csökkenéséről, tehát a probléma általános.

...Tovább

Az alig vágott film elején Herodek Sándor igazgató köszönti a prominens megjelenteket (Klebelsberg Éva, a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány elnöke, Glatz Ferenc, az MTA elnöke, Gergely János, az MTA Biológiai Osztálya elnöke, Láng István, az MTA főtitkára, Markó László VEAB elnök, Czelnai Rudolf akadémikus, Woynárovich Elek volt intézetigazgató, Bernáth Ildikó, Herényi Károly, Bán Béla, Sáringer Gyula országgyűlési képviselők, Miniszterelnöki Hivatal Balatoni Titkársága, Tihany Polgármesteri Hivatal, Simonné Zákonyi Tünde, a „Nők a Balatonért Egyesület” elnöke, kétszáz fő jelenlegi és volt megjelent intézeti dolgozó).

...Tovább

A film az intézet megnyitása 70. évfordulója alkalmából Tihanyban rendezett díszünnepség teljes, vágatlan felvétele. Az ülés díszelnöke Kosáry Domokos akadémikus, korábbi MTA elnök volt.

...Tovább